ГоловнаОфіційна інформація Склад інформації, що надається клієнту ПрАТ «УПСК» до укладення договору страхування

Склад інформації, що надається клієнту ПрАТ «УПСК» до укладення договору страхування

Склад інформації, що надається клієнту ПрАТ «УПСК» до укладення договору страхування

 

До укладення з клієнтом договору страхування представник ПрАТ «УПСК» надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, а саме:

Ознайомлює з умовами та Правилами страхування, на підставі яких планується укладання договору страхування, проектом договору страхування із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, тобто у кожному конкретному випадку клієнту надається інформація про фактори які впливають на розмір страхових тарифів та страхових платежів.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість, а саме:

Ознайомлює з умовами страхування з інших видів страхування.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги, а саме:

Ознайомлює з РОЗДІЛОМ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Податкового кодексу України

Ознайомлює з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 997 від 24.12.2010 р.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги, а саме:

Ознайомлює зі ст.28 Закону України «Про страхування» та відповідним розділом договору страхування, що встановлює порядок зміни і припинення дії договору.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, а саме:

ПрАТ «УПСК»  за адресою 04080,  м.Київ, вулиця Кирилівська, будинок 40, та на корпоративну поштову скриньку (e-mail: info@upsk.com.ua), приймає пропозиції про поліпшення діяльності ПрАТ «УПСК», заяви та скарги на недоліки в роботі, на дії працівників ПрАТ «УПСК», забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи ПрАТ «УПСК»,  відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, а також розглядає та вирішує спірні питання в порядку та на умовах, встановлених  Законом України «Про звернення громадян».

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів, а саме:

Надає наступну інформацію:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,

Веб-адреса: www.nfp.gov.ua

E-mail:office@nfp.gov.ua ; 

телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

01001, м.Київ-1, вул. Бориса Грінченка, 1.

Прес-служба: (044) 279-47-61, цілодобова гаряча лінія: (044) 364-77-80, 050-230-04-28.  0044 364 77 80    050 230 04 2844 364 77 80    050 230 04 28

Веб-адреса: http://www.consumer.gov.ua

E-mail:press@consumer.gov.ua

press@dpss.gov.ua

 7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а саме:

Інформує, що ПрАТ «УПСК» не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.