укр
расположение отделений

Склад інформації, що надається клієнту ПрАТ «УПСК» до укладення договору страхування

Склад інформації, що надається клієнту ПрАТ «УПСК» до укладення договору страхування

 

До укладення з клієнтом договору страхування представник ПрАТ «УПСК» надає йому інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, а саме:

Ознайомлює з умовами та Правилами страхування, на підставі яких планується укладання договору страхування, проектом договору страхування із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, тобто у кожному конкретному випадку клієнту надається інформація про фактори які впливають на розмір страхових тарифів та страхових платежів.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість, а саме:

Ознайомлює з умовами страхування з інших видів страхування.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги, а саме:

Ознайомлює з РОЗДІЛОМ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Податкового кодексу України

Ознайомлює з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 997 від 24.12.2010 р.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги, а саме:

Ознайомлює зі ст.28 Закону України «Про страхування» та відповідним розділом договору страхування, що встановлює порядок зміни і припинення дії договору.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, а саме:

ПрАТ «УПСК»  за адресою 04080,  м.Київ, вулиця Кирилівська, будинок 40, та на корпоративну поштову скриньку (e-mail: info@upsk.com.ua), приймає пропозиції про поліпшення діяльності ПрАТ «УПСК», заяви та скарги на недоліки в роботі, на дії працівників ПрАТ «УПСК», забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення роботи ПрАТ «УПСК»,  відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, а також розглядає та вирішує спірні питання в порядку та на умовах, встановлених  Законом України «Про звернення громадян».

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів, а саме:

Надає наступну інформацію:

·        Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3, факс: 235-77-51, info@nfp.gov.ua, http://nfp.gov.ua ; телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07

·        Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України):

03680  м. Київ-150, вул. Антоновича, 174

(044) 528-94-38, (fax) 528-56-00, (044) 528-92-05  (044) 528-92-44телефон «гарячої лінії»

Веб-адреса: http://www.dsiu.gov.ua

E-mail: : nv@dsiu.gov.ua

 7)розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, а саме:

Інформує, що ПрАТ «УПСК» не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.