ГоловнаОфіційна інформація Інформація щодо діяльності ПрАТ «УПСК», до якої клієнт має право доступу згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Інформація щодо діяльності ПрАТ «УПСК», до якої клієнт має право доступу згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПрАТ «УПСК» на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надає таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності ПрАТ «УПСК» та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників та відокремлених підрозділів ПрАТ «УПСК»;

3) перелік послуг, що надаються ПрАТ «УПСК»;

ПрАТ «УПСК» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які Уповноваженим органом видана ліцензія. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені за наступним посиланням.

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

Ціна/тарифи на фінансові послуги ПрАТ «УПСК» установлюється відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні , що представляє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування , умов договору страхування та періоду страхування. Базові тарифи зазначаються у правилах страхування для кожного виду страхування.

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

Члени виконавчого органу ПрАТ «УПСК» не є власниками акцій ПрАТ «УПСК». Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПрАТ «УПСК» перевищують п'ять відсотків .

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.