Страхування пожежних дружин

ГоловнаСтрахові послугиКорпоративним клієнтам Страхування пожежних дружин

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

 

Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) передбачене Постановою КМУ № 232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)».

Страхувальник - підприємство, установа, організація (юридична особа), які  утримують підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони і добровільні пожежні дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок  бюджету якої утримується підрозділ місцевої пожежної охорони.

Застрахований - працівник відомчої та місцевої пожежної охорони, член добровільної  пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж  і ліквідації наслідків аварії.

Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.

Максимальний страховий тариф становить 2 відсотки страхової суми за кожного застрахованого.

Страховим випадком є:

  • загибель (смерть)
  • поранення (контузія, травма або каліцтво)
  • захворювання

одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії Застрахованою особою, яка виконувала свої обов'язки згідно з наказом або дорученням.

Страхова виплата:

  • у разі загибелі або смерті застрахованої особи його спадкоємцям виплачується 100 % страхової суми;
  • за шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованого внаслідок виконання ним обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, страховик провадить одноразову  виплату  у  разі встановлення застрахованому: I групи інвалідності - 100 % страхової суми; ІІ групи інвалідності - 90 % страхової суми; ІІІ групи інвалідності - 70 % страхової суми;
  • при тимчасовій втраті працездатності застрахованій особі виплачується 0,2 % страхової суми за кожну добу, але не більше 50 % страхової суми.

Строк страхування– один рік.