Страхування відповідальності на об`єктах підвищеної небезпеки

ГоловнаСтрахові послугиКорпоративним клієнтам Страхування відповідальності на об`єктах підвищеної небезпеки

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

 

Обов`язкове страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру здійснюється на умовах, визначених Постановою КМУ № 1788 від 16.11.2002 р. «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхуваннявідповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів».

Страхувальниками можуть бути суб`єкти господарювання, яким об`єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об`єктами підвищеної небезпеки.

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування,
внаслідок чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки:

  • для груп об'єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000,00 гривень;
  • для груп об`єктів  2 категорії небезпеки – 4 046000 гривень;
  • для груп об'єктів 3 категорії – 2 601 000 гривень.

Розмір максимального страхового тарифу у відсотках страхової  суми на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки і становить:

  • для груп об'єктів 1 категорії небезпеки – 0,44 відсотка;
  • для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 0,18 відсотка;
  • для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,12 відсотка.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об`єкті підвищеної небезпеки життю, здоров`ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало у їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об`єкти природно-заповідного фонду.